Відділення та банкомати
Vector Created using Figma
cloud
​До уваги акціонерів та кандидатів до складу Наглядової ради!
25.03.2020

 Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 24 квітня 2020 року о 14:30, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

До проекту порядку денного включено питання: "Про обрання членів Наглядової ради".

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банкуприймаються до 17 квітня 2020 р..

Пропозиція щодо кандидатів у члени Ради подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій та містить інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. (Зразок додається).

Перелік документів, що подаються кандидатом до Пропозиції:

1) Заява кандидата у члени Ради Банку.

2) Копія паспорта

3) Копія Картки фізичної особи – платника податків

4) Копія трудової книжки

5) Копії документів про освіту

6) Запевнення щодо можливості приділяти достатньо часу для виконання обов’язків незалежного члена Ради (для незалежних директорів)

7) Заповнена анкета (у форматі . xlsx та паперова роздрукована і підписана кандидатом).