Відділення та банкомати
Vector Created using Figma
cloud
cloud
cloud

Цінні папери

Здійснюємо операції на фондовому ринку України з 1993 року.

 • Надаємо повний комплекс послуг депозитарної установи та торговця цінними паперами.
 • Забезпечуємо повну конфіденційність.
 • Являємося членом ПАРД (Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів).

АТ «СКАЙ БАНК» здійснює наступні операції з цінними паперами:

Брокерські послуги

 • Укладення цивільно-правових договорів (договорів комісії, доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
 • Купівля/продаж цінних паперів від свого імені і за свій рахунок;
 • Кредитування під заставу цінних паперів (РЕПО) - купівля/продаж цінних паперів на певний строк із зобов'язанням їх зворотнього викупу в певний термін за заздалегідь обумовленою ціною.

АТ «СКАЙ БАНК» здійснює операції та надає послуги за такими видами цінних паперів:

 • акції;
 • векселі;
 • корпоративні облігації;
 • інвестиційні сертифікати фондів;
 • інші цінні папери, що передбачені чинним законодавством України.

Депозитарні послуги

АТ «СКАЙ БАНК» надає повний спектр депозитарних послуг депозитарної установи для юридичних і фізичних осіб:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • облік прав власності на цінні папери;
 • обслуговування переходу прав власності на цінні папери;
 • послуги Емітенту з надання реєстру власників цінних паперів та переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну (дематеріалізація випуску);
 • консультаційні послуги з питань обігу цінних паперів, депозитарної діяльності, фондового ринку та інше;
 • надання інших депозитарних послуг, передбачених чинним законодавством України.


Повідомлення  акціонерів через депозитарну систему України. На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148 від 07.03.2017 р., повідомляємо депонентів про необхідність переукладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Відтепер акціонерні товариства мають право здійснювати повідомлення акціонерів через депозитарну систему України. Такі повідомлення будуть розміщуватися на сайті депозитарної установи та надсилатися депоненту електронною поштою на e-mail, зазначений в Анкеті рахунку у цінних паперах.