Перейти к основному содержанию

Пакети послуг та картки від Sky Bank

Пакет «SKY» (для клієнтів Банку)

 card002

Вигідне поєднання функціоналу та вартості

 • Безкоштовні 4 операції або 8000 гривень в мережі банкоматів на території України
 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовне поповнення рахунку

Пакет «SKY Gold» (для клієнтів Банку)

card003

Золота картка на кожен день з унікальним дизайном

 • Безкоштовні 4 операції або 15 000 гривень в мережі банкоматів на території України
 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовне поповнення рахунку
 

Пакет «SKY Преміальний» (для клієнтів Банку)

card004

Картка, яка підкреслює ваш статус VIP-клієнта

 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовний випуск додаткової картки
 • Консьєрж-сервіс 24/7
 • Доступ в Lounge зони аеропортів по всьому світу
 

Пакет «Інвестиційний»

Пакет «Соціальний»

(виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ)


Картка для виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ
•    Безкоштовний випуск та обслуговування картки
•    Безкоштовне зняття коштів в мережі банкоматів та POS терміналів на території України
•    Дохід до 4.5% річних на залишок коштів по картці

Картка ПРОСТІР*

card007

 • Базовий функціонал
 • Мінімальна вартість обслуговування
 • Технологія безконтактних платежів
 

*На даний момент емісію карток ПРОСТІР тимчасово зупинено

 

Умови та порядок надання послуг:

Правила проходження документів протягом операційного дня

Карти відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-Заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки/про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту, якщо таке право передбачено законом.

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Угода-Заяв про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки/ про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту, в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання обов’язків згідно з Договором/Угодою-Заявою про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки:

Держатель Картки зобов'язаний негайно (в момент виявлення) заявити до Контакт-центру Банку про втрату/ крадіжку картки або про інші випадки можливого несанкціонованого використання картки, проведення Клієнтом/Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком для здійснення Банком блокування дії картки. Банк не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані за допомогою картки, до отримання заяви про втрату/ крадіжку картки або заяви про несанкціоноване використання картки, проведення Клієнтом/Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком

Блокування дії картки може відбуватися за усним зверненням Клієнта до Контакт-центру Банку або до відділення Банку для надання письмової заяви про втрату/ крадіжку картки для зупинення (блокування) її дії. Банк має право відновити дію картки, яку було заблоковано з ініціативи Банку, у разі усунення обставин, що стали підставою для такого блокування. Відновлення дії картки, якщо її блокування ініційовано Держателем картки, здійснюється виключно на підставі письмової заяви Держателя картки.

Витрати, пов'язані із здійсненням блокування дії картки, а також по відновленню дії картки несе Клієнт.

Держатель картки зобов’язаний не передавати картку та її реквізити у користування третім особам і вжити всіх можливих заходів для запобігання Втрати/ крадіжки картки, надійно зберігати картку. Держатель картки зобов’язаний не повідомляти третім особам ПІН, CVV2/CVC2-код, ОТР-паролі (в тому числі паролі та кодові слова) та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомий третім особам, не записувати ПІН на картку та/або на інші предмети, які зберігаються разом з карткою, знищувати всі повідомлення, які містять ПІН, одразу після ознайомлення з їх змістом. Сторони погоджуються, що недотримання Клієнтом передбачених цим пунктом Договору зобов’язань вважається діями чи бездіяльністю, що призводять до несанкціонованого використання ПІН і відповідальність за всі платіжні операції здійснені із застосуванням ПІН несе Клієнт. У разі втрати (крадіжки тощо) ПК/мобільного телефону із SIM-картою, компрометації ПК (розголошення ПІН-коду/ОТП-паролю/Реквізитів ПК, виникнення підозри, що ПІН-код/Реквізити ПК сталі відомі третім особам, зокрема під час здійснення операції з ПК тощо), а також у разі виявлення Спірних операцій, Клієнт має виконувати вимоги підпункту 4.2.55, 4.2.57 Публічного договору.

Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування операцій з використанням платіжних карток відповідно до діючих Тарифів Банку протягом 30 (тридцяти) днів з дати її нарахування. Якщо комісійна винагорода не була сплачена Клієнтом протягом 30 (тридцяти) днів, така заборгованість визначається простроченою. Плата за послуги, передбачена Тарифами сплачується у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті відкритий рахунок.

Клієнт має право встановити Ліміти на здійснення Клієнтом або Довіреними особами Клієнта видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням ПК. Встановити розмір та строк дії таких Лімітів, а також види операцій за рахунком, які обмежуються, Клієнт має можливість звернувшись до Контакт-центру або у відділення Банку. Довірені особи не мають права змінювати встановлені Клієнтом Ліміти на здійснення видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням Додаткової ПК. Шляхом звернення до Контакт-центру або у відділення Банку з відповідною письмовою заявою, Клієнт має право змінювати встановлені ним Ліміти, крім граничних лімітів з отримання готівки, встановлених НБУ.

Всі ризики, пов`язані зі здійсненням операцій по рахунку після зміни Клієнтом Лімітів, несе Клієнт. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яке списання коштів з рахунку у разі зміни Клієнтом Лімітів.

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання обов’язків згідно з Договором/Угодою-Заявою про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту:

У випадку наявності кредитної заборгованості за рахунком в розрахункову дату обчислюється сума обов’язкового мінімального платежу. У разі непогашення Клієнтом Обов’язкового мінімального платежу до дати закінчення платіжного періоду (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, непогашена (або погашена неповністю) сума Обов’язкового мінімального платежу вважається простроченою заборгованістю та на неї нараховуються штрафні санкції у розмірі, встановленому Договором.

По факту виникнення простроченої заборгованості платіжна картка Клієнта блокується для видаткових операцій. Після погашення простроченої заборгованості платіжна картка активується для видаткових операцій.

У разі виникнення простроченої заборгованості або несанкціонованого овердрафту, Банк має право списувати з рахунку Клієнта комісію, пеню або нараховувати на суму простроченої заборгованості та несанкціонованого овердрафту процентну ставку, що передбачена Тарифами Банку.

Про ApplePay

ApplePay стає доступним власникам карток SkyBank.
Легкий, безпечний та особистий платіжний інструмент.
З сьогоднішнього дня власники карток Visa отримали можливість користуватися ApplePay - легким, безпечним та особистим платіжним інструментом, який повністю замінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість та зручність.
Безпека та конфіденційність лежать в основі ApplePay.
Коли ви додаєте кредитну або дебетову картку до ApplePay, сам номер картки не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple.
Натомість надається унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується та безпечно зберігається у чіпі “Безпечний елемент” Вашого пристрою.
Кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, який генерується динамічно.

Налаштування

ApplePay дуже просто налаштувати: клієнти можуть додати кредитну або дебетову картку через програму Wallet.
У магазинах розплачуватися за допомогою ApplePay можна з IPhoneSE, IPhone 6 і пізнішими моделями, а також з Apple Watch.
 1. Налаштування через гаманець Apple
 2. Для налаштування через Мобільний додаток

Оплата

ApplePay дозволяє дуже просто робити покупки в додатках та на вебсайтах одним торканням пальця до Touch ID або подвійним кліком бічної кнопки та поглядом на IPhone X для підтвердження операції через Face ID.
Тепер більше немає потреби вручну заповнювати великі документи з контактними даними або повторно вводити дані при доставці та виставленні рахунку.
При оплаті покупок у додатках або Safari, Apple Pay працює на iPhone 6 і новіших моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 і новіших моделях.
Ви також можете користуватися Apple Pay у браузері Safari на будь-якому Mac не старше 2012 року випуску із встановленою на комп'ютер системою macOS Sierra, підтверджуючи при цьому платіж зі свого iPhone 6 або новішої моделі, або прямо з Apple Watch, а також торканням пальця до Touch ID на нових MacBook Pro.

Докладніше про Apple Pay читайте на сайті: https://www.apple.com/apple-pay/

SkyBank       ApplePay

Про Google Wallet

Гаманець Google дає вам швидкий і безпечний доступ до повсякденних речей.
Отримайте квиток на поїзд, подивіться фільм, тільки торкніться, щоб сплатити в магазинах, і багато іншого – все можливо з вашим телефоном.
Клієнти, які приєднали дебетну або кредитну картку до Google Wallet мають можливість використовувати для оплати Google Pay будь-де.

 

Налаштування

 1. Відкрийте додаток Google Wallet або завантажте його з Google Play.
 2. Торкніться "Додати до гаманця" та дотримуйтесь інструкцій.
 3. Сфотографуйте свою карту або введіть картковi данi вручну.
 4. Перевірте свою карту, якщо потрібно. Тоді ви все налаштували!

Оплата

Як оплатити через POS terminal:

 1. Розблокуйте телефон.
 2. Тримайте його біля терміналу.
 3. Дотримуйтесь вказівок на екрані термінала.

Як оплатити через додатки та веб -сайти:

 1. При оформленні товару натисніть кнопку Pay Google.
 2. Якщо його запитують, виберіть метод оплати та введіть свою адресу доставки.
 3. Підтвердьте своє замовлення.

FAQs

Де я можу завантажити Google Wallet?

Завантажте Google Wallet на свiй пристрій Android із Play Store.

Чи потрібно мені платити за використання Google Wallet?

Ні, транзакції, що проводяться за допомогою Google Wallet коштують як транзакції з використанням фізичної картки.

Що сталося з Додатком Google Pay?

Додаток Google Pay працює поряд з Google Wallet. Використовуйте Google Wallet для щоденних розрахунків, а додаток Google Pay для управління грошима і фінансами.

Чи безпечно це?

Безпека та конфіденційність вбудовані в кожну частину Google Wallet. Зберігайте всі свої данi захищеними. Коли ви платите, Google не ділиться фактичними номерами картки, тому ваша інформація про платіж залишається в безпеці.

 

SkyBank       Gpay

Про безконтактні платежі Garmin Pay ™

Garmin Pay - це безконтактне платіжне рішення, призначене для людей, які завжди в русі. Garmin Pay дозволяє вам швидко і майже без зусиль робити покупки, коли немає нічого окрім годинника. Немає гаманця? Немає телефону? Без проблем.

 

Налаштування

Garmin Pay ™ відтепер працює з картками SkyBank.

Додавши свої картки до гаманця Garmin Pay, ви зможете насолодитися всіма нагородами та перевагами своїх фізичних карток, прямо на зап'ясті.

Все більше банків постійно підтримують Garmin Pay.

Щоб перевірити наявність Garmin Pay для вашої картки, виберіть місцезнаходження банку та тип картки нижче https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/ .

Garmin Pay легко доступний з сумісного годинника Garmin.

 1. Введіть свій пароль.
 2. Виберіть карту зі свого віртуального гаманця і тримайте зап'ястя біля зчитувача карт - це все.
 3. Не потрібно шукати ваш телефон, картки чи готівку.
 4. Відвідайте сторінку підтримки, щоб отримати допомогу з Garmin Pay https://support.garmin.com/en-US/?topicTag=region_garminpay.

Оплата

 1. Після налаштування, платежі можна здійснювати безпосередньо за допомогою годинника, за умови, що ви вводили свій 4-значний PIN-код Garmin кожні 24 години або коли ви надягаєте годинник.
 2. Тримайте зап'ястя біля зчитувача карт i все.

FAQs

Чи можу я залишити свій телефон вдома і скористатися годинником Garmin?

Більшість годинників Garmin мають вбудований GPS-приймач і не вимагають від вашого телефону для запису GPS-заходів.

Чи є обмеження на оплату Garmin?

Немає обмеження покупки з Garmin Pay. Операції через безконтактний лiмiт платежів вимагатимуть PIN code вашої картки на торговому терміналі. Інші стандартні обмеження карт застосовуються так само, як і з вашою фізичною карткою.

Чи є Garmin Pay надійним?

Garmin Pay вважається безпечним способом здійснити покупки з вашим Garmin Watch. Garmin серйозно сприймає безпеку вашої платіжної інформації. Ось чому Garmin Pay захищає вас, використовуючи конкретні номери карт та коди транзакцій щоразу, коли ви робите покупку. І номер вашої картки не зберігається на вашому пристрої, на наших серверах або передається торговцям, коли ви платите. Отже, ви платите впевнено.

Чи коштує програма Garmin Pay?

Додаток GarminPay - це безкоштовний додаток для смартфонів. 
https://www.garmin.com/en-US/garmin-pay/

Garmin