Перейти до основного вмісту

Доступні кредити 5-7-9%

Доступні кредити 5-7-9%

Програма цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на умовах Програми «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», яка реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.
Умови програми: https://5-7-9.gov.ua/

Умови програми

До 5 років До 3 років Кредит До 50 млн.грн.
для інвестиційного кредиту на рефінансування для кредиту на поповнення обігових коштів Надається у вигляді невідновлюваної кредитної лінії Максимальна сума кредиту по всій групі по всіх банках

Деталі кредитування

Власний внесок позичальника

(для інвестиційних цілей)

Для діючого бізнесу

не менше 10%

Для новоствореного бізнесу

Не менше 15%

Графік погашення

Відсоток

Щомісячно

Кредит

(можлива відсрочка платежа)

Щомісячно рівними частинами

Комісія за видачу кредиту становить 1 (один) % від суми наданого кредиту (разово), з яких:
 • 0,5% - за видачу кредиту;
 • 0,5% - за обслуговування кредиту.

Цільове призначення кредиту

 

Інвестиційні цілі

 • Придбання нових та б\в основних засобів, їх модернізація
 • Придбання нежитлової нерухомості та\або земельної ділянки без права  передачі в оренду
 • Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних)
 • Придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг)
 • Поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту
 • Рефінансування інвестиційних проектів

Антикризови заходи

 • Інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитом, наданим на зазначені в цьому абзаці цілі
 • Поповнення обігових коштів

Рефінансування

 • Рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. в АТ «СКАЙ БАНК»

Компенсаційна процентна ставка

Компенсаційна процентна ставка (ставка для клієнта) залежить від мети фінансування, річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та кількості створених робочих місць.

Інвестиційні цілі

У т.ч. на рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. в АТ «СКАЙ БАНК»

Антикризові заходи

Поповнення обігових коштів

Рефінансування

Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами

5% річних, кщо виручка – до 50 млн грн і створюються мінімум 2 нових робочих місця протягом одного кварталу

для бизнесу з виручкою від 0 грн, але не більше еквіваленту 20 млн євро за умови збереження не менш як 50% фонду оплати праці та 50% чисельності персоналу до показників на 01.03.2020 р.:

7% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн*

0% річних а період строку дії карантину/ обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни;

0% річних- до 31 березня 2021 року

3% річних- з 01 квітня 2021 року.

9% річних для бізнесу з виручкою від 50 млн грн, але не більше еквиваента 20 млн евро *

3% річних після скасування карантину / обмежувальних заходів та закінчення 90 днів з дня його (їх) відміни

 
*з можливістю зниження на 0,5% за кожне нове робоче місце (не менше 5%), перегляд ставки щоквартально.

Базова процентна ставка

Визначається за формулою:

Базова ставка

UIRD (3м) + 5%

UIRD (3м) + 7%

UIRD (3м) + 5%*

Сегмент*

Річний дохід ( млн.евро))

Для мікро підпр-ва
≤ 2
Для малого підпр-ва
≤ 10
Для середнього підпр-ва
≤ 20

*UIRD(Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24.01.20 (зі змінами та доповненнями)..

Чи відповідає ваше підприємство умовам програми?

 

Діючі підприємства

Новостворені підприємства

Ведення господарської діяльності

Більше 12 міс.

Менше 12 міс.

Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періоду Не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро (сумарно по групі пов'язаних компаній) Не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро (сумарно по групі пов'язаних компаній)
Річний дохід від діяльності Не більше еквіваленту 20 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній) Не більше еквіваленту 20 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)
Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства Мають бути фізичними особами – резидентами України Мають бути фізичними особами – резидентами України
Обмеження щодо надання державної підтримки Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»
Діяльність   Наявність якісного бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту