Перейти до основного вмісту

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

АТ "РЕГІОН-БАНК" (правонаступником якого є АТ "СКАЙ БАНК") з 2 вересня 1999 року є банком-учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб було створено згідно Наказу Президента України від 10 вересня 1998 року N996/98.

WEB-сайт Фонду:

 

Фонд є державною спеціалізованою організацією, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд заснований з метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб - вкладників банку. Інформація для вкладників на сайті ФГВФО.

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX (далі - воєнний стан в Україні), сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень.

Фонд гарантування вкладів  фізичних осіб  розробив  інформаційні брошури для вкладників, які покликані  підвищити  рівень обізнаності  громадян  про гарантування  вкладів у банках. З  інформаційними брошурами  можна ознайомитись  нижче:

 

Довідка про систему гарантувння вкладів фізичних осіб (додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників)

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Інформаційна брошура Фонду для Вкладників

Освітній курс з фінансової грамотності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Перелік умов, за яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти, згідно зі статтею 26 Закону України Про систему гарантування вкладів.