Перейти до основного вмісту

Депозити від Sky Bank

Тимчасово вільні кошти працюють на вас

Депозити від Sky Bank

  • Надійно. Банк працює на ринку більше 30 років і дотримується консервативної політики інвестування.
  • Ринкова прибутковість. Банк орієнтований на довгострокове партнерство з бізнесом.
  • Сучасно. Ваші гроші працюють на вас.

Умови за депозитами для бізнесу

в національній валюті та іноземній валюті::

Строк від 3 днів до 24 місяців (для гривні)
від 3х місяців до 1 року (для доларів США та євро)

Періодичність сплати відсотків

щомісяця або в кінці терміну дії депозиту

Пролонгація

можлива під відстокову ставку, що діє на момент лонгації,
автопролонгація не передбачена

Можливість поповнення за домовленістю з клієнтом

Можливість дострокового повернення

вкладник має право забрати всю сумму вкладу
виключно в кінці строку розміщення вкладу

Порядок нарахування та виплати процентів

проценти на вклад нараховуються від дня,
наступного за днем надходження грошових коштів
на вкладний (депозитний) рахунок вкладника у Банку, до дня,
який передує дню повернення клієнту Вкладу з вкладного рахунку

 

Вклад на вимогу в національній валюті 

Термін безстроковий
Періодичність сплати відсотків щомісяця 
Можливість поповнення та зняття коштів без обмежень
Дострокове розірвання без втрати відсотків
   

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку.

Вклади фізичних осіб - підприємців в АТ "СКАЙ БАНК" гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Детальніше

Типова форма договору банківського вкладу (депозиту) для ФО-П