Перейти до основного вмісту

Депозити/поточні рахунки від Sky Bank

Примножуємо ваші заощадження. Гарантовано. Без клопоту

Депозити від Sky Bank

  • Надійно. Банк працює на ринку понад 30 років і дотримується консервативної політики інвестування.
  • Гарантовано. Депозити захищені Фондом гарантування вкладів в розмірі до 200 тис. грн.
    Детальніше за посиланням: https://sky.bank/guaranteefund
  • Сучасно. Ваші гроші працюють на вас.

Розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по депозиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Депозит «До перемоги +»

ВАЛЮТА МІНІМАЛЬНА
СУМА

МАКСИМАЛЬНА
СУМА

СТРОК (ДНІВ)* ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) ПОПОВНЕННЯ АВТОПРОЛОНГАЦІЯ ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ
Гривня (UAH) 1 000 UAH не обмежена 95 14,5% Без можливості поповнення так Щомісячно, на Картковий/
Поточний/ Вкладний рахунок, відкритий в АТ «СКАЙ БАНК»
180 15,0%
370 14,0%
250 000 UAH 95 15,0%
180 15,5%
370 14,5%  
Істотні характеристики послуги:

Депозит «Строковий» з автопролонгацією**

ВАЛЮТА

МІНІМАЛЬНА СУМА

МАКСИМАЛЬНА
СУМА

СТРОК (ДНІВ)*

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

Гривня (UAH)

1 000 UAH

не обмежена

30

4,5%

Без можливості поповнення 

Щомісячно*

90

5,5%

180

7,0%

370

8,0%

550

7,75%

740

7,75%

250 000 UAH

не обмежена

30

5,0%

Без можливості поповнення

Щомісячно*

90

6,5%

180

7,25 %

370

8,25 %

550

8,0 %

740

8,0 %

     
Істотні характеристики послуги:

*Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.

**Автопролонгація – автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів.

Депозит «Строковий з автопролонгацією» для пенсіонерів за віком** від SkyBank

ВАЛЮТА

МІНІМАЛЬНА СУМА

МАКСИМАЛЬНА
СУМА

СТРОК (ДНІВ)*

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

Гривня (UAH)

1 000 UAH

не обмежена

30

5,0%

Без можливості поповнення 

Щомісячно*

90

6,0%

180

7,5%

370

8,0%

550

7,75%

740

7,75%

100 000 UAH

не обмежена

30

5,5%

Без можливості поповнення

Щомісячно*

90

7,0%

180

8,0 %

370

8,25 %

550

8,0 %

740

8,0 %

*Дострокове повне та часткове зняття готівки згідно з договором не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.

**Оформлення вкладу відбувається за умови пред’явлення вкладником пенсійного посвідчення за віком. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."

Депозит «Cтроковий»

ВАЛЮТА МІНІМАЛЬНА СУМА МАКСИМАЛЬНА
СУМА
СТРОК (ДНІВ)* ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) ПОПОВНЕННЯ ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ
Долар США (USD) 1 000 USD не обмежена 100 1,0% Без можливості поповнення Щомісячно*
180 1,5%
370 2,0%
    740 2,25%
10 000 USD не обмежена 100 1,25%
180 1,75%
370 2,25%
      740 2,5%
Євро (EUR) 1 000 EUR не обмежена 180 0,25%
      370 0,5%
      740 1,5%
Істотні характеристики послуги:

* Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу та нарахованих за ним процентів здійснюється на поточний/картковий/вкладний рахунок у SkyBank.

Депозит «Строковий з поповненням та процентами в кінці строку» *

Валюта

Мінімальна сума

Максимальна сума

Строк (днів)*

Відсоткова ставка (річна)

Поповнення

Виплата відсотків

Гривня (UAH)** 10 000 UAH не обмежена 180 7,0% від 5 000 UAH В кінці строку
270 8,0%
370 8,0%
Долар США (USD)** 1 000 USD не обмежена 180 0,5% від 500 USD
270 1,5%
370 2,0%

*Дострокового та часткового отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."

Депозит «До запитання» 

ВАЛЮТА

МІНІМАЛЬНА
СУМА
МАКСИМААЛЬНА
СУМА

СТРОК

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

Гривня (UAH)

Не передбачена Не обмежена

До вимоги

2,0%

В будь-який час, з капіталізацією відсотків

Долар США (USD)

Не передбачена Не обмежена

0,05%

Євро (EUR)

Не передбачена Не обмежена

0,05%

Істотні характеристики послуги:

Депозит «7 днів»

Мінімальна
сума

Максимальна
сума

Строк розміщення (днів)

Процентна ставка (річна)

 

 

 

Виплата процентів / можливість поповнення

1000 UAH / USD / EUR

не обмежена

7

Термін розміщення *

UAH

USD

EUR

Проценти капіталізуються в день автопролонгації

Поповнення за рахунок капіталізації процентів.

1-7

3,00%

0,25%

0,05%

8-14

3,25%

0,30%

0,1%

15-21

3,50%

0,35%

0,15%

22-28

3,75%

0,40%

0,2%

29-35

4,00%

0,45%

0,25%

...

...

...

...

169-175

9,00%

1,45%

1,25%

Істотні характеристики послуги:

*з можливістю автопролонгації до 24 разів

 

Умови та порядок надання послуг:

Депозит відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження(поширюється на всі продукти):

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-Заяви про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті, якщо таке право передбачено законом.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Угод-Заяв про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Вкладника в разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за Публічним договором/Угодою-Заявою про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті:

• Якщо Владником обрано вклад строковий:
Повернення строкового вкладу здійснюється Банком в день закінчення строку зберігання коштів, який зазначений в Угоді-Заяві, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи Публічним договором, шляхом перерахування на власний Поточний рахунок з використанням ПК/Поточний /Депозитний рахунок Вкладника, вказаний в Угоді-Заяві, якщо інше не встановлено в Угоді-Заяві.

• Якщо Вкладником обрано вклад строковий з автопролонгацією:
В разі, якщо до дати (включно) закінчення строку зберігання коштів Вкладник не здійснив відмову від автопролонгації, строк зберігання коштів автоматично продовжується на новий строк на умовах та за процентною ставкою, що діятимуть в Банку.
Вкладник має право відмовитись від такої автопролонгації або встановити її протягом строку дії відповідної Угоди-Заяви.

Щоб скористатися цим правом Вкладник зобов’язаний не пізніше дати (включно) закінчення строку зберігання коштів особисто звернутися в Банк одним із способів:

1) до відділення Банку із письмовою заявою про відмову/встановлення автопролонгації за формою згідно з Додатками № 9,10 до Публічного договору;

2) до Контакт-центру Банку із заявкою про відмову/встановлення автопролонгації за умови успішного проходження ідентифікації особи Вкладника в Контакт-центрі з наступним підписанням заяви згідно Додатків №№ 9,10 до Публічного договору.

Повернення Вкладникові строкового вкладу (його частини) та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до закінчення строку відповідно до умов Угоди-Заяви, цього Договору та дострокове розірвання Угоди-Заяви не передбачено, за винятком випадків коли:

1) вклад виступає забезпеченням виконання кредитних зобов’язань;

2) повернення вкладу відбувається згідно вимог чинного законодавства про спадщину.

Повернення вкладу або його частини на вимогу відповідно до умов Угоди-Заяви, цього Договору, та розірвання Угоди-Заяви здійснюється Банком на першу вимогу Вкладника.

Депозит "Короткостроковий" вiд SkyBank

Мінімальна сума

Строк розміщення (днів)

Процентна ставка (річна)

 

 

Поповнення

Виплата процентів

1000 UAH / USD

7

Термін розміщення

UAH

USD

Без поповнення

Капіталізація в день автопролонгації *

1-7

3,00%

0,30%

8-14

4,00%

0,40%

15-21

6,00%

0,50%

22-28

7,00%

0,60%

29-35

8,00%

0,70%

* з можливістю автопролонгації до 4 разів

Істотні характеристики послуги:  Депозит «7 днів»

Депозит «Святковий»

Валюта

Мінімальна сума

Строк (днів)

Відсоткова ставка (річна)

Поповнення*

Виплата відсотків

Гривня (UAH)

10 000 UAH

180

8,5%

перших 90 дней

Щемісячно
370

9,5%

перших 180 дней

200 000 UAH

180

8,75%

перших 90 дней

370

9,75%

перших 180 дней

*Мінімальна сума поповнення 5 000, 00 грн.