Перейти до основного вмісту

Депозитарна діяльність

Акціонерне Товариство "СКАЙ БАНК" здійснює депозитарну діяльність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи) №2307 від 10.10.2013р.

АТ «СКАЙ БАНК» надає повний спектр депозитарних послуг депозитарної установи для юридичних і фізичних осіб:

  • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
  • облік прав власності на цінні папери;
  • обслуговування переходу прав власності на цінні папери;
  • послуги Емітенту з надання реєстру власників цінних паперів та переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну (дематеріалізація випуску);
  • консультаційні послуги з питань обігу цінних паперів, депозитарної діяльності, фондового ринку та інше;
  • надання інших депозитарних послуг, передбачених чинним законодавством України.

  Iнформація для депонента   Положення про депозитарну діяльність

Як скористатися послугами депозитарної установи?

Надання послуг депозитарної установи здійснюється виключно за умови укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. 
Для укладання  Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах фізичній особі потрібні наступні документи:
•    паспорт;
•    ідентифікаційний код;
•    довідку з банка, про відкритий поточний рахунок.

Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття рахунку в цінних паперах набувають статусу депонента.

Документи

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України. На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148 від 07.03.2017 р., повідомляємо депонентів про необхідність переукладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Відтепер акціонерні товариства мають право здійснювати повідомлення акціонерів через депозитарну систему України. Такі повідомлення будуть розміщуватися на сайті депозитарної установи та надсилатися депоненту електронною поштою на e-mail, зазначений в Анкеті рахунку у цінних паперах.

Контакти

Для отримання послуг можна звернутись за адресами (або до будь-якого відділення Банку):
вул. Римарська, 10, м. Харків, Україна, 61057.
вул. Гончара Олеся, 76/2, м. Київ, Україна, 01054.
Телефон в м. Харків:
+38 (057) 706 31 01
Телефон в м. Київ:
+38 (044) 247 56 41
E-mail:
nkisil@sky.bank