Перейти до основного вмісту

Шановні клієнти!

Керуючись пунктами 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку із внесенням змін до за Тарифних пакетів «SKY», «SKY plus», «SKY Gold» «SKY Преміальний», «Особистий Mastercard Gold», «Інвестиційний» на відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб з використанням платіжної картки, Тарифного пакету «Корпоративна картка Mastercard Business», повідомляємо про введення в дію з 19.10.2023 року:

  • в нових редакціях Додаток № 7 та Додаток № 7 (для клієнтів, що приєднались до умов Публічного договору до 01.07.2021 року) до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК»;
  • в нових редакціях Додаток № 7 та Додаток № 8 (для клієнтів, що приєднались до умов Публічного договору до 01.03.2021 року) до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК».

Ознайомитись можна  на сайті за посиланнями:
https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli, https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis, а також тут.
За відсутності заперечень в строк до 19.10.2023 року, зміни до Тарифів будуть вважатись погодженими зі сторони Клієнта. З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю.

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Оголошення щодо проведення конкурсу з обрання аудиторської фірми

АТ «СКАЙ БАНК» оголошує конкурс зобрання аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансовоїзвітності Банку за 2023 рік у відповідності до вимог законодавства України таміжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національногобанку України

Предмет конкурсу:
- проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік увідповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту;
- перевірка «Звіту про управління»;
- оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2023 року (в разі необхідності їїздійснення в 2024 році).

Вимоги до учасників конкурсу:
У конкурсі можуть брати участьаудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудитфінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, зізмінами (далі – Закон про аудит), що зареєстрована у відповідному розділіРеєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та мають право надаватипослуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлятьсуспільний інтерес.

Основними критеріями, які визначені Банком длявідбору аудиторської компанії (дивіться у повному тексті оголошення)

Строк виконання послугаудиту:
За умовами договору, але не пізніше 12.04.2024.

Для участі у конкурсі аудиторськафірма надсилає:

1.  Інформацію про аудиторську компанію, щомає включати відомості про:
1) найменуванняаудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктіваудиторської діяльності;
2) досвідроботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньозалучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку;
3)  інформаціюпро кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків.

2. Документи, що підтверджують відсутність (абонаявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюютьв аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом),будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, якийрегулює/регулював аудиторську діяльність.

3. Документи, які підтверджують, що сумавинагороди  аудиторської компанії, отриманоїза попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлятьсуспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансовоїзвітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходувід надання аудиторських послуг.

4. Інформації про підтвердження достатностіресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку увизначені терміни;

5. Комерційну пропозицію щодо надання послугз обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:
1)   розрахуноквартості послуг, визначений завданням, з урахуванням ПДВ;
2)   кількіснийта кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членіваудиторської команди;
3)   орієнтовнийграфік (етапи) проведення аудиту відповідно строку виконання послуг аудиту;
4)   інформаціїщодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номерителефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію.

Термін подачі конкурсних пропозицій надіслати на e-mail: info@sky.bank до 29 вересня 2023 року до 18:00 за Київським часом.

Банк зберігає за собою право нерозглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані зпорушенням умов Конкурсу. Всі документи мають бути оформлені українською мовою.

З питаннями звертайтеся на e-mail: info@sky.bank

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
Голова Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку з впровадженням послуги «Регулярні платежі» за відступленою Банком (Кредитором) кредитною заборгованістю Клієнта за Державною програмою іпотечного кредитування «єОселя»», повідомляємо, що з 07.09.2023 року введено в дію в новій редакції Публічний договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Додаток 4 Угода-Заява поточний окремий поточний рахунок та Додаток 4-1 Угода-Заява поточний ЦІ, з якими можна ознайомитись за посиланням: https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli або тут

За відсутності заперечень в строк до 07.09.2023 року, зміни будуть вважатись погодженими зі сторони Клієнта.

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 10.08.2023 року нової редакції новій редакції ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «СКАЙ БАНК», в новій редакції ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНШИХ КЛІЄНТІВ АТ «СКАЙ БАНК», з якими можна ознайомитись за посиланнями:
https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli;
https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis.

Щодо структурованого призначення платежу

АТ «СКАЙ БАНК» продовжує використовувати неструктуровану форму реквізиту “Призначення платежу”. Просимо під час сплати податків та зборів заповнювати реквізит “Призначення платежу” у неструктурованому форматі згідно з відповідними правилами та вимогами, що діяли до впровадження стандарту ISO 20022. Про готовність програмного забезпечення Банку щодо переходу на структуро-ваний формат реквізиту “Призначення платежу” буде повідомлено додатково.

Шановні власники платіжних карток!

АТ «СКАЙ БАНК» запрошує Вас в термін до 30 липня 2023 року відвідати відділення Банку, в якому відкритий поточний рахунок з використанням платіжної картки та укладено Угоду-Заяву про надання послуг з обслуговування вказаного рахунку, з метою актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації клієнтів для вирішення питання щодо подальшого користування рахунком та відкритою до нього платіжною карткою, операції за якими не здійснювались 182 дні і більше.

При собі необхідно мати паспорт та документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо до 30 липня 2023 року клієнт не звернеться до відповідного відділення Банку із зазначеною вище метою, то Банк починаючи з 01.08.2023 року на підставі умов Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та вимог чинного законодавства України вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору відповідно до пункту 4 частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України, пункту 9.3. Публічного договору та закриття рахунку.

 

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю, Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 22.06.2023 року нової редакції ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «СКАЙ БАНК», в новій редакції Додатків №№1, 1-1,4,4-1, нових Додатків №№15,16 до нього, в новій редакції ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНШИХ КЛІЄНТІВ АТ «СКАЙ БАНК», нових Додатків №№15,16 до нього, з якими можна ознайомитись за посиланнями: https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli; https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis.

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК»,  в зв’язку з внесенням змін до тарифів повідомляємо про введення в дію з 26.05.2023 року нової редакції Додатку № 6.1. до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНШИХ КЛІЄНТІВ АТ «СКАЙ БАНК», з яким можна ознайомитись за посиланнями: https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis

Для Клієнтів, що приєднались до умов Публічного договору до 26.05.2023 року, змінені тарифи діятимуть з 12.06.2023 року. За відсутності зауважень від Клієнтів в строк до 12.06.2023 року, змінені тарифи будуть вважатись погодженими зі вказаної дати. 

 

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку із затвердженням нового тарифного пакету «Універсальний-цифра» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб, повідомляємо про введення в дію з 10.05.2023 року нової редакції Додатку № 8, нового Додатку № 4-1 до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», з яким можна ознайомитись за посиланнями: https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli.

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 24.04.2023 року нових редакцій ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», з якими можна ознайомитись за посиланнями: ПД для фізичних осіб, ПД для юридичних осіб.

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю, Правління АТ «СКАЙ БАНК»