Перейти до основного вмісту

Оголошення щодо проведення конкурсу з обрання аудиторської фірми

АТ «СКАЙ БАНК» оголошує конкурс з обрання аудиторської компанії для надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності за проміжні періоди 1 квартал 2024 р., 1 півріччя 2024 р., 9 місяців 2024 р. та послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2024 рік, у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Предмет конкурсу: 

 •  огляд проміжної фінансової звітності за проміжні періоди 1 квартал 2024 р., 1 півріччя 2024 р., 9 місяців 2024 р.;
 • проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2024 рік у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту; 
 • перевірка «Звіту про управління»;
 • оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2024 року (в разі необхідності її здійснення в 2025 році).

Вимоги до учасників конкурсу:
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, зі змінами (далі – Закон про аудит), що зареєстрована у відповідному розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та мають право надавати послуги з огляду проміжної фінансової звітності та обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Основними критеріями, які визначені Банком для відбору аудиторської компанії є:

 1. Досвід роботи аудиторської компанії у сфері аудиту фінансової звітності банків на ринку України.
 2. Наявність достатньої кількості штатних кваліфікованих працівників, які будуть залучатися до виконання завдань з огляду проміжної фінансової звітності та аудиту фінансової звітності Банку та їх кваліфікації у широкому спектрі аудиторських та консультаційних послуг. 
 3. Професійний досвід аудиторів, наявність у аудиторів чинних сертифікатів професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 4. Бездоганна репутація компанії та її керівників та/або аудиторів, відсутність фактів порушення законодавства України, Міжнародних стандартів аудита або професійної етики аудиторів, у тому числі відсутність фактів недотримання аудиторської фірмою вимог нормативно-правових актів НБУ з питань порядку подання банком до НБУ аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації.
 5. Відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитися на об’єктивності аудиторської компанії.
 6. Аудиторська фірма має можливість завершення аудиторських процедур щодо аудиту фінансової звітності у визначені строки під час воєнного стану.
 7. Вартість аудиторських послуг.

Строк виконання послуг аудиту: 
За умовами договору

Для участі у конкурсі аудиторська фірма надсилає:

 1. Інформацію про аудиторську компанію, що має включати відомості про:

  - найменування аудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 
  - досвід роботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення огляду проміжної фінансової звітності та аудиту фінансової звітності банку;
  - інформацію про кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків.
   
 2. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
   
 3. Документи, які підтверджують, що сума винагороди  аудиторської компанії, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
   
 4. Інформації про підтвердження достатності ресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку у визначені терміни;
   
 5. Комерційну пропозицію щодо надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності та з обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:
  - розрахунок вартості послуг, визначений завданням, з урахуванням ПДВ;
  - кількісний та кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членів аудиторської команди;
  - орієнтовний графік (етапи) проведення аудиту відповідно строку виконання послуг аудиту;
  - інформації щодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номери телефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію.

Термін подачі конкурсних пропозицій надіслати на e-mail: info@sky.bank 
до 15 червня 2024 року до 18:00 за Київським часом.

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані з порушенням умов Конкурсу. Всі документи мають бути оформлені українською мовою.

З питаннями звертайтеся на e-mail: info@sky.bank


З повагою, 
Голова Правління 
АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктами 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів осіб АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку з набранням чинності 29.11.2023 року змін до "Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків", затв. Постановою НБУ № 162 від 29.07.2022 року, введенням в дію 01.01.2024 року Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» № 1953-IX від 14.12.2021 року, повідомляємо про введення в дію з 17.05.2024 року в нових редакціях:

-          Публічний договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», Додатки №№1, 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 12 до нього;

-          Публічний договір про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК», Додатки №№ 1, 1.1., 3, 3.1., 4, 5, 12 до нього, 

 

з якими можна ознайомитись на сайті за посиланнями: https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-clihttps://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis , а також тут

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб  АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку із призупиненням продажу кредитного продукту «Кредитна картка» для фізичних осіб, повідомляємо про введення в дію з 29.04.2024 року в новій редакції Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», в новій редакції Додатку № 7 до нього, з якими можна ознайомитись на сайті за посиланням https://sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli , а також тут

 

     Публічний договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» (введений в дію 05.04.2023 року), Додаток № 1-1 «Угода-заява про відкриття поточного рахунку з використанням ПК та встановленням кредитного ліміту» (введений в дію 18.04.2024 року), Додаток № 1-2 «Анкета-заява на отримання кредиту» (введений в дію 30.03.2023 року), Додаток № 1-3 «Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту та орієнтовної реальної річної процентної ставки за продуктом «Кредитна картка» (введений в дію 30.03.2023 року), Додаток № 1-4 «Паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка» (введений в дію 18.04.2024 року), Додаток № 7 «Т А Р И Ф И на відкриття та обслуговування поточних  рахунків фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» (введений в дію 10.11.2023 року) залишаються чинними для клієнтів, що приєднались до умов Публічного договору до 29.04.2024 року до повного погашення кредитної заборгованості та закриття рахунку.

 

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктами 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 19.04.2024 року року в новій редакції: Угоди-заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту Додаток 1-1 та Паспорт споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма) Додаток 1-4 до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» з якими можна ознайомитись на сайті за посиланням https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli, а також тут


З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів осіб АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку із затвердженням нового Тарифного пакету «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» в Тарифах на послуги з розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання в АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 22.04.2024 року в новій редакції Додаток № 6.1. до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів осіб АТ «СКАЙ БАНК», з яким можна ознайомитись на сайті за посиланням https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-bis , а також тут

 

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю, Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Керуючись пунктом 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», у зв’язку з набранням 20.03.2024 року чинності постанови НБУ № 27 від 14.03.2024 року, якою внесено зміни до постанови НБУ № 7 від 22 січня 2021 року про затвердження «Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг та фінансових платіжних послуг, укладених банками зі споживачами», повідомляємо про введення в дію з 10.04.2024 року в новій редакції Додаток №1-1 до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», з яким можна ознайомитись на сайті за посиланням https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli, а також тут

 

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Користуючись нагодою, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» висловлює Вам свою щиру вдячність за тривале користування нашими банківськими послугами та повідомляє для фізичних осіб про продовження дії по 10.04.2024  акційних умов обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток з операції зняття готівки через касу банку без картки (для тарифних пакетів «Особистий», «Ощадна картка», «Депозитний», «Зручний», «Інвестиційний», SKY», «SKY plus», «SKY Gold» «SKY Преміальний», «Особистий Mastercard Gold»):

                       Операція                Розмір тарифу
Зняття готівки без картки через касу Банку Включено у вартість обслуговування

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти!

Користуючись нагодою, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» висловлює Вам свою щиру вдячність за тривале користування нашими банківськими послугами та повідомляє про продовження дії по 10.04.2024 для суб’єктів господарювання акційних умов обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток по операції зняття готівки через касу банку без картки:

                       Операція                Розмір тарифу
Зняття готівки без картки через касу Банку Включено у вартість обслуговування

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління АТ «СКАЙ БАНК»

Шановні клієнти !

В зв’язку з відсутністю електроенергії в місті Харків, Харківське центральне відділення (61105 м. Харків, просп. Гагаріна, буд.181) в період з 22.03.24 року тимчасово не працює. Про всі подальші зміни у роботі відділення Банку буде повідомлено додатково. З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю, АТ «СКАЙ БАНК» 24/7, безкоштовні дзвінки по всій Україні 0 800 503 444 +38 097 338 71 17 (згідно тарифів оператора)

Шановні клієнти!

Керуючись пунктами 9.9.1. Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК», повідомляємо про введення в дію з 05.03.2024 року року в новій редакції Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» та Угоди-заяви про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті Додаток 2 до Публічного договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» з якими можна ознайомитись на сайті за посиланням https://www.sky.bank/uk/publichnyi-dohovir-cli, а також тут


З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
Правління АТ «СКАЙ БАНК»